Pracownia artystyczna

Kornel Arciszewski. Autor przy pracy.

Pracownia sąsiaduje z rezerwatem przyrody „Wietrznia”, który powstał na terenie dawnego kamieniołomu czynnego w latach 1893-1974. Od północnej strony Pracowni znajdują się unikalne odsłonięcia geologiczne: kras podziemny i powierzchniowy, kotły, misy, żłoby, leje, szczeliny, kominy i jaskinie. Przez rezerwat przechodzi zielony szlak spacerowy prowadzący z ulicy Zamkowej na Bukówkę.

 

Pracownia artystyczna. Narzędzia

Pracownia położona jest na terenie funkcjonującego od 1976 r. Ośrodka Pracy Twórczej „Wietrznia”. Jako główny cel działalności określono rozwój infrastruktury technicznej niezbędnej do uprawiania sztuki rzeźbiarskiej. W latach 70 i 80 odbywały się na terenie Ośrodka plenery rzeźbiarskie, na których gościli Artyści rzeźbiarze z całego kraju, oraz studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od roku 2003 jest częścią Geoparku Kielce.