Kornel Arciszewski. Autor przy pracy

Kornel Wincenty Arciszewski

Urodzony 20 kwietnia 1965 r. w Białej Podlaskiej.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach – kierunek Konserwacja Rzeźby.

Ukończył Wydział Artystyczny ISP UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka, aneks z rysunku w pracowni Artura Popka. Otrzymał Nagrodę Rektora UMCS Lublin za najlepszy dyplom Wydziału Artystycznego w 2003 roku.

W 2012 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Arteterapia – Sztuki Plastyczne.

Jest absolwentem Studium  Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2006r.

W 2009 roku był wolontariuszem w projekcie Oxfordshire Mind  Community Resorce, OXFORD.

W 2010 r. ukończył kurs „Mental Health First Aid”, Oxford.

W 2010 r. był uczestnikiem kursu „Introduction to Art Therapy”, BAAT London.

Należy do Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka w Krakowie.

Od 2003 roku należy do Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy.

Zajmuje się rzeźbą w drewnie kamieniu i brązie. Uprawia twórczość w zakresie rysunku, który prezentował na trzech wystawach indywidualnych.

Udział w wystawach zbiorowych i plenerach Związku Artystów Rzeźbiarzy.

Prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą- Anglia, Niemcy, Francja, USA.

Laureat konkursu na popiersie w brązie Tadeusza Kantora do Alei Artystów XX wieku w Kielcach 2005r., Edith Piaf w 2006 r., Zbigniewa Cybulskiego w 2010r.

W 2012 r. zdobył Grand-Prix i Nagrodę Prezydenta Kielc w interdyscyplinarnym konkursie plastycznym „Przedwiośnie 35” BWA Kielce, za obiekt „Artefakt- Europa”.

W 2013 r. otrzymał Nagrodę Specjalną w konkursie „Przedwiośnie 36” BWA Kielce za rzeźbę w brązie „Demiurg”.

Był organizatorem i kuratorem pierwszej w Kielcach wystawy z kręgu sztuki Art Brut „150 Spojrzeń Matki Boskiej” Kielce 2012 r. Galeria Lakiernia.